top of page
AMMATILLINEN  TUKIHENKILÖ
Opastaa, ohjaa ja kannustaa

Akkia Oy:n ammatillinen tukihenkilö opastaa, ohjaa ja kannustaa lasta tai nuorta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Työskentelyä ohjaavina arvoina ovat luotettavuus, toisen kunnioitus ja lapsen tai nuoren kuulluksi tuleminen.

Tuki suunnitellaan asiakaskohtaisesti lapsen ja nuoren kehitystaso, ympäristö ja perhe huomioiden. Tuen tarve voi olla koulunkäynnissä, harrastuksissa tai sosiaalisissa suhteissa. Olemme tukena myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pystymme reagoimaan mahdollisiin muutoksiin nopeasti ja joustavasti. Tarjoamme turvallisen aikuisen aikaa rinnalla kulkemaan.

Juho Joona
Toimitusjohtaja

050 532 1873
juho.joona@akkia.fi

bottom of page