top of page
PERHETYÖ
Työkaluja arjen hallintaan

Tuemme perhettä kokonaisvaltaisesti kaikki perheenjäsenet huomioiden, kuunnellen ja kunnioittaen. Kartoitamme yhdessä perheen kanssa ongelmakohdat ja mietimme yhdessä ratkaisuja sekä toimintamalleja niihin.

Toiminta suunnitellaan perheen tarpeiden mukaan. Se voi olla konkreettista tukea arjen askareissa, tukea ja ohjausta arjen hallintaan tai perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Myös tavoitteet määritellään perhekohtaisesti huomioiden yksilöt. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi perheen voimavarojen kartoittaminen ja niiden käyttöönotto, vanhemmuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen ja edistäminen.

Perhetyömme ei ole sidottu virka-aikaan, vaan jalkaudumme perheisiin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyöhömme kuuluvat tarvittaessa erikseen sovittavat tukiviikonloput. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat toisen kunnioituksen ja luotettavuuden lisäksi avoin keskustelu ja puheeksi ottaminen.

Juho Joona
Toimitusjohtaja

050 532 1873
juho.joona@akkia.fi

bottom of page