top of page
OPISKELIJALLE
Työelämäkokemus lastensuojelussa

Akkia haluaa tarjota opiskelijalle työharjoittelun muodossa työelämäkokemuksia lastensuojelun parissa. Työharjoittelu tapahtuu Rovaniemen etelärannassa, jossa Akkialla on kaksi nuorisokotia: Eteläranta 51 ja Eteläranta 53.

Työharjoittelun alussa opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka toimii opiskelijan mentorina työharjoittelun aikana. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee toimimaan tasavertaisena työyhteisön jäsenenä.

Harjoittelun aikana toivomme ja rohkaisemme opiskelijaa toimimaan nuorten parissa omien vahvuuksien pohjalta sekä on valmiutta toimia oman mukavuusalueen ulkopuolella. Toivomme myös, että opiskelija näyttäytyy aktiivisena toimijana työyhteisössä tuoden mielipiteitään ja näkemyksiään esille asiallisesti perustellen.

Nuorisokotien johtaja haastattelee opiskelijan ennen päätöstä harjoitteluun ottamisesta. Oppilaitoksen opettaja vahvistaa harjoittelupaikan. Akkia toivoo, että harkoittelun pituus olisi vähintään 5 viikkoa. 

Jenni Kehus

Nuorisokodin johtaja

p. 050 5277118

jenni.kehus@akkia.fi

bottom of page