MERI-LAPIN PALVELUT
Tukea tarvitseville

AMMATILLINEN  TEHOSTETTU TUKIHENKILÖTOIMINTA

tarjoaa vahvaa tukea ja ohjausta lapselle tai nuorelle. Tavoitteenamme on aina löytää ja nostaa esiin asiakkaan voimavarat, olemassa olevista haasteista ja kompastuskivistä huolimatta. Riittävän varhainen puuttuminen ja asiakkaan motivoiminen muutokseen on tärkein työn tavoite. Tukihenkilötoiminnalla asiakkaan
toiminnallisuutta ja oma-aloitteisuutta lisätään, haasteisiin vastataan ja ratkaisuja löydetään.

JOKAISELLE 0-17-VUOTIAALLE LAPSELLE JA NUORELLE

Olipa kyseessä millainen haaste vain asiakkaan elämässä, olemme rinnalla auttamassa.
Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja asiakkaan vahvuuksia esiin nostava. Ohjaamme
konkreettisesti ja autamme esim. koulunkäyntiin, säännöllisen arjen, harrastusten, sosiaalisten
pelkotilojen tai käyttäytymiseen liittyvien haasteiden kanssa.

 

Toimintamme perustuu aina sosiaalityön ja asiakkaan kanssa yhdessä tehtäviin tavoitteisiin.  Voimme yhdessä räätälöidä asiakkaalle sopivimman ja tehokkaimman kokonaisuuden, jonka avulla turvaamme ikätasoon
kuuluvan turvallisen kehityksen. Kaiken toimintamme keskiössä on aina lapsen/nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvinvoinnin koheneminen. Tärkeää on asiakkaan terveen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen.

PERHETYÖ

Mikäli asiakkaan perheellä on tarvetta kokonaisvaltaiseen perhetyöhön, olemme oikea taho
auttamaan. Perhetyössä jokaista perheenjäsentä tulee kuulla, jokaisen mielipiteellä perheen
tilanteesta on merkitys, jokainen haaste tulee nostaa reilusti esiin. Vaikka asiakkuudessamme on
yksi lapsi tai nuori, autamme aina koko perhettä kokonaisuutena. Keskeisintä on aina kotona
asuvien lasten ja nuorten turvallinen, ikätasoa vastaava, rakastava ja huolehtiva kasvuympäristö.
Tärkeää on myös lempeän jämäkät rajat ja säännöllinen arki.  


Tärkeintä vanhemmuudessa on kokea olevansa riittävä ja onnistua omien lasten kanssa.
Perhetyömme avulla vanhemmat oivaltavat itsestään, huomaavat omat vahvuudet ja heikkoudet.
Luomme heidän välilleen kyvyn toimia vanhemmuudessa johdonmukaisesti samassa rintamassa.
Mikäli perheen vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa, autamme ja ohjaamme heitä löytämään
uuden tasapainon kahden kodin välille, missä lasten hyvinvointi on aina keskiössä, vanhempien
ristiriitoja purkaen. Päihde-, mielenterveys- tai muun ongelman edessä hyödynnämme aina
moniammatillista osaamista.  Jokaiselle perheelle luodaan toiminnanmalli, jota he yhdessä
noudattavat ja perhetyömme on siinä vahvana tukena. Työmenetelmänä voimme käyttää myös
läheisneuvonpitoa.

VALVOTUT TAPAAMISET

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen tapaamisoikeus
toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisen tavoitteena on, että lapsi ja vanhempi ehtivät viettämään
aikaa yhdessä, tutustumaan ja rakentamaan keskinäistä suhdettaan.

Lapsella tulisi olla hänen kehitystasoaan vastaavia leluja, pelejä, ja toimintamahdollisuuksia. Yhteinen
tekeminen ja puuhastelu ovat tärkeitä, kun lapsi ja vanhempi rakentavat keskinäistä suhdettaan.
Vanhemmalla/ vanhemmilla on mahdollisuus myös ruokailla tai tehdä ruokaa tapaamis- tiloissa.


Valvoja huolehtii siitä, että tapaaminen on lapsen edun mukainen ja lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi ja
viihtyisäksi. Toisinaan valvojan on otettava aktiivinen rooli. Hänen täytyy mahdollisesti auttaa lapsen ja
vanhemmat suhdetta alkuun tai opastaa käytännön asioissa ja lapsen hoidossa.

PERHETYÖNTEKIJÄ sekä TUKIHENKILÖ LAPSELLE/NUORELLE: 
Milja Maihkilalta  (sosionomi-AMK) löytyy monialaista osaamista tukihenkilötoiminnasta vuosien kokemuksella. Hänellä on loistava kyky päästä asiakkaan lähelle ja löytää hänen voimavarat. Milja on innostava ja innostva, ratkaisuja löytävä moniosaaja, jolle keskusteleminen on keskeisin työväline. Työskentelykielet: suomi ja englanti.

PERHETYÖNTEKIJÄT:

Perhetyöntekijä, kehitysjohtaja, kenttävastaava on Eeva-Marja Berg-Hentilä,

42-vuotias, yhteisöpedagogi (AMK), lastensuojelutyön ratkaisukeskeisen sekä innovatiivisen ja luovan työn osaaja, syvennetyn läheisneuvonpidon osaaja, työvalmentaja, johtamisen koulutusta. Työkokemusta korjaavasta lastensuojelu- ja tehostetusta perhetyöstä 20 vuotta, kokemusta myös maahanmuuttajatyöstä.

 

Työskentelykielet: suomi, englanti, ruotsi ja ranskan alkeet.  

050 – 464 5673

eevamarja.hentila@akkia.fi

Perhekotivanhempi, perhekodin vastuuhenkilö, perhetyöntekijä on Harri Salmelainen

52-vuotias, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, lasten- ja nuorten erityisohjaaja, työkokemusta lastensuojelutyöstä 22 vuotta, kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä. Lisä ksi Harrilla on johtamisen koulutusta sekä lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen osaamista.

 

050 - 477 9881  

harri.salmelainen@akkia.fi

Eeva-Marja Berg-Hentilä

Meri-Lapin vastaava ohjaaja​

050 464 5673

eevamarja.hentila@akkia.fi