top of page
MERI-LAPIN PALVELUT
Tukea tarvitseville

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

tarjoaa vahvaa tukea ja ohjausta lapselle tai nuorelle. Tavoitteenamme on aina löytää ja nostaa esiin asiakkaan voimavarat, olemassa olevista haasteista ja kompastuskivistä huolimatta. Riittävän varhainen puuttuminen ja asiakkaan motivoiminen muutokseen on tärkein työn tavoite. Tukihenkilötoiminnalla asiakkaan
toiminnallisuutta ja oma-aloitteisuutta lisätään, haasteisiin vastataan ja ratkaisuja löydetään.

Olipa kyseessä millainen haaste vain asiakkaan elämässä, olemme rinnalla auttamassa.
Työotteemme on ratkaisukeskeinen ja asiakkaan vahvuuksia esiin nostava. Ohjaamme
konkreettisesti ja autamme esim. koulunkäyntiin, säännöllisen arjen, harrastusten, sosiaalisten
pelkotilojen tai käyttäytymiseen liittyvien haasteiden kanssa.

 

Toimintamme perustuu aina sosiaalityön ja asiakkaan kanssa yhdessä tehtäviin tavoitteisiin.  Voimme yhdessä räätälöidä asiakkaalle sopivimman ja tehokkaimman kokonaisuuden, jonka avulla turvaamme ikätasoon
kuuluvan turvallisen kehityksen. Kaiken toimintamme keskiössä on aina lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvinvoinnin koheneminen. Tärkeää on asiakkaan terveen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen.

PERHETYÖ

Mikäli asiakkaan perheellä on tarvetta kokonaisvaltaiseen perhetyöhön, olemme oikea taho
auttamaan. Perhetyössä jokaista perheenjäsentä tulee kuulla. Jokaisen mielipiteellä perheen
tilanteesta on merkitys ja jokainen haaste tulee nostaa reilusti esiin. Vaikka asiakkuudessamme on
yksi lapsi, niin autamme aina koko perhettä kokonaisuutena. Keskeisintä on aina kotona
asuvien lasten turvallinen, ikätasoa vastaava, rakastava ja huolehtiva kasvuympäristö.
Tärkeää on myös lempeän jämäkät rajat ja säännöllinen arki.  


Tärkeintä vanhemmuudessa on kokea olevansa riittävä ja onnistua omien lasten kanssa.
Perhetyömme avulla vanhemmat oivaltavat itsestään, huomaavat omat vahvuudet ja heikkoudet.
Luomme heidän välilleen kyvyn toimia vanhemmuudessa johdonmukaisesti samassa rintamassa.
Mikäli perheen vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa, autamme ja ohjaamme heitä löytämään
uuden tasapainon kahden kodin välille, missä lasten hyvinvointi on aina keskiössä, vanhempien
ristiriitoja purkaen. Päihde-, mielenterveys- tai muun ongelman edessä hyödynnämme aina
moniammatillista osaamista.  Jokaiselle perheelle luodaan toiminnanmalli, jota he yhdessä
noudattavat ja perhetyömme on siinä vahvana tukena.


Milja Maihkilalta (sosionomi AMK) löytyy monialaista osaamista tukihenkilötoiminnasta vuosien kokemuksella. Hänellä on loistava kyky päästä asiakkaan lähelle ja löytää hänen voimavarat. Milja on innostava ja ratkaisuja löytävä moniosaaja, jolle keskusteleminen on keskeisin työväline. Työskentelykielet: suomi ja englanti.

Meri-Lapin palvelut

Saarenpäänkatu 22

95400 Tornio

Milja Maihkila

Meri-Lapin vastaava ohjaaja​

050 344 2966

milja.maihkila@akkia.fi

bottom of page