top of page
JÄLKIHUOLTO
Kiinni omaan elämään

Jälkihuollon tavoitteena on kiinnittää nuori ympäröivään yhteiskuntaan. Tuen ja ohjauksen avulla saatamme nuoren itsenäisen elämän alkuun. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren tarpeen mukaan. Se voi olla tukea ja ohjausta opiskelussa, opiskelu- tai työpaikan saannissa, kodinhoidollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä harrastuksiin tukemista. Asioissa, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia ja jotka vahvistavat nuoren mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen itsestään huolehtimiseen.

Pohjinmaisena tarkoituksena on tarjota luotettavan aikuisen läsnäoloa aikuistavan nuoren rinnalla kulkemaan. Olemme tukena virka-ajan lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin.

Juho Joona
Toimitusjohtaja
 
050 532 1873
juho.joona@akkia.fi

bottom of page