Eteläranta 53

Eteläranta 53 on kuusipaikkainen kodinomainen lastensuojeluyksikkö Rovaniemellä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille lapsille ja nuorille (10-17 -vuotiaille). Toimintamme lähtökohtana ovat arjen ja elämänrytmin säännöllisyyden löytäminen, koulunkäynnin tai opiskelun tukeminen ja kokonaisvaltainen itsestään huolehtiminen.


Ammattitaitoiset ohjaajat rakentavat turvalliset rajat ja säännöt, sekä kuuntelevan ja kannustavan ympäristön, jossa lapsen ja nuoren on turvallista kasvaa ja kehittyä. Yhteisöllisyys ja osallisuus toteutuvat muun muassa kerran viikossa järjestettävien nuorten palavereiden ja nuorisokotien talopäiväohjelmien muodossa.

 

Sijoituksen aikana teemme yhteistyötä perheiden ja verkostojen kanssa. Omaohjaaja ja perhetyöntekijä ovat olennainen osa perheen kanssa tehtävää työtä sijoituksen aikana. Työskentelymme keskiössä on sijoituksen tavoitteiden saavuttaminen sekä lapsen ja nuoren kotiutumisen mahdollistaminen tai itsenäistymiseen tukeminen.


Nuorisokodin läheisyydestä löytävät peruskoulu sekä toisen asteen koulutuspaikkoja. Olemme tehneet vuosia yhteistyötä Rovaniemen sairaalakoulun kanssa. Nuorisokodilla pyrimme löytämään jokaiselle lapselle ja nuorelle häntä itseään kiinnostavan harrastuksen. Rovaniemi tarjoaa monenlaisia harrastusmahdollisuuksia ympäri vuoden.

Eteläranta 53

96100 Rovaniemi

p. 050 3230401

puhelimeen ohjaaja vastaa 24h, myös paikkakyselyt

Jenni Kehus

Nuorisokodin johtaja

p. 050 5277118

jenni.kehus@akkia.fi